Plan zagospodarowania – zalety

Działki, na których tworzymy nasze domy, objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Plan zagospodarowania, w przeciwieństwie do indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, chroni przed chaosem przestrzennym w okolicy. Trwale określa przeznaczenie rozległych obszarów w sąsiedztwie jako lasy i łąki. Planiści Gminy Stężyca słusznie przewidzieli wśród łąk i lasów również zabudowę mieszkaniową. Bliskość stacji kolejowej czyni to miejsce odpowiednim do rozwoju zabudowy, w przeciwieństwie do wielu innych terenów na Kaszubach, gdzie nowe domy powstają często w zupełnym oderwaniu od komunikacji publicznej, a nawet ciągów pieszych.

Na tle planów zagospodarowania, z którymi typowo spotykamy się, analizując działki na Kaszubach, plan dla Wieżycy został opracowany dość rzetelnie. Przede wszystkim, obejmuje stosunkowo duży obszar, a nie tylko – jak to coraz częściej bywa – kilkanaście działek. Dzięki temu z planu możemy wyczytać, jak ma być zorganizowane dojście do stacji PKM, do kościoła, do jeziora, dojazd do Szymbarku.

Co ciekawe, działki położone na wschód od naszej leśnej polany są już położone w Gminie Somonino, która planu zagospodarowania dla tych terenów nie opracowała. Powoduje to wyraźnie mniejszą wartość tych działek, częste wątpliwości, czy zabudowa na danej działce będzie w ogóle możliwa. Wynikają one często z mniejszej niż 100 m odległości od niewielkich rzeczek i zbiorników wodnych.

Plan zagospodarowania do pobrania ze strony Gminy

Pełna treść planu dostępna jest na stronie Gminy Stężyca. Działki, na których prowadzimy nasz projekt, opisano w punkcie nr 3. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark. Karta: A-048 MN.

Plan zagospodarowania – wybrane rozwiązania szczegółowe

Zgodnie z planem, domy w Wieżycy muszą być usytuowane kalenicą główną równolegle do drogi dojazdowej. Taki układ jest bardziej typowy dla zabudowy wiejskiej (domy sytuowane kalenicą prostopadle do drogi, a więc ścianą szczytową do obserwatora na drodze, częściej występują w mieście). Wymagania planu okazały się nieco zagadkowe w przypadku jednej z naszych działek, do której dostęp zapewniają dwie krzyżujące się prostopadle drogi – jedna nazwana „ulicą dojazdową”, druga zaś „ciągiem pieszo-jezdnym”. Po konsultacji z Urzędem, upewniliśmy się, że dom należy w tej sytuacji projektować równolegle do tej drogi, z której będziemy mieć wjazd na działkę.

Domy blisko PKM Wieżyca – nowy rozkład jazdy

Domy blisko PKM Wieżyca – nowy rozkład jazdy

Leśna polana i łąka, na której zlokalizowane są nasze 3 nowoczesne domy blisko PKM to zaledwie 5 min. spacerem do stacji. Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie piękno Kaszub łączy się z dobrą dostępnością nie tylko własnym samochodem, lecz także pociągiem. Dzięki...

Koszt budowy domu pasywnego na Kaszubach

Koszt budowy domu pasywnego na Kaszubach

Po roku od wybudowania Domu na łące postanowiliśmy sięgnąć do Excela i podzielić się kosztami budowy. Chociaż każdy dom jest inny, a ostatecznie zapotrzebowanie na energię nieznacznie przekroczyło 15 kWh/m2/rok, nasze dane rzeczywiste może okażą się przydatne. Może...

Analiza nasłonecznienia i zacienienia

Analiza nasłonecznienia i zacienienia

Pracując nad optymalnym ustawieniem "Leśniczówki" i "Stodoły" na działkach, bierzemy pod uwagę: plan zagospodarowania, tradycyjny układ zagrody, a przede wszystkim widoki oraz nasłonecznienie. Analiza nasłonecznienia pokaże nam między innymi, jakie cienie będzie miał...